Komentari i pitanja

Ispunite kontakt formu svojim podacima i komentarima ili pitanjima.

+ =
 

GDJE SE NALAZIMO?

 

EUROPA

Položaj Republike Hrvatske u Europi

HRVATSKA

Položaj grada Požege u Republici Hrvatskoj

POŽEŠKA ŽUPANIJA

Položaj grada Požege u Požeško-slavonskoj županiji

POŽEGA

Položaj Gimnazije u Požegi
 
gimnazija menu
 

Škola » Tijela i službe » Školska tijela i službe

Zadnja izmjena: 22.01.2018. u 08:47

Školska tijela i službe

 

U skladu sa Zakonom i potrebom za učinkovitim ustrojem i izvođenjem odgojno-obrazovnog procesa te uspješnim poslovanjem, u Gimnaziji se ustrojavaju i djeluju upravna, poslovodna, stručna i savjetodavna tijela, organizacijsko-razvojna služba, administrativno-tehnička služba te knjižnica i čitaonica. Njihova djelatnost detaljno je opisana u člancima što ih možete otvoriti klikom na desni izbornik, a osnovne obavijesti objavljujemo u ovom članku.

Školski odbor

Gimnazijom upravlja Školski odbor koji ima 7 članova, od čega dva iz redova nastavnika i jednoga iz reda svih zaposlenika škole.

Ravnatelj

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada i stručni rad školske ustanove.

Tajnica

Tajnik Škole može biti osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij pravne ili stručni studij upravne struke. Tajnik Škole obavlja poslove koje  propiše ministar znanosti, obrazovanja i športa.

Stručna tijela

Stručna tijela u Gimnaziji su:

 • nastavničko vijeće,
 • razredna vijeća,
 • stručna vijeća (aktivi),
 • pedagoško vijeće,
 • rukovodno vijeće (kolegij),
 • ispitni odbor za maturu,
 • upisno povjerenstvo,
 • ostala stručna povjerenstva koja se ustrojavaju prema potrebi.

Nastavničko vijeće čine svi nastavnici i stručni suradnici školske ustanove. Razredno vijeće čine nastavnici koji izvode nastavu u razrednom odjelu. Razrednik je stručni voditelj razrednog odjela i razrednog vijeća. Sadržaj rada razrednog i nastavničkog vijeća te drugih stručnih tijela školske ustanove uređuje se statutom.

Stručna vijeća (aktivi) su stručna tijela koja okupljaju nastavnike istog i srodnih predmeta. Radom stručnog vijeća rukovodi voditelj kojeg imenuje nastavničko vijeće na prijedlog ravnatelja, a rade timski na sastancima i u radionicama. Ustrojeno je pet stručnih vijeća (aktiva):

 • Stručno vijeće hrvatskog jezika i književnosti, likovne i glazbene umjetnosti;
 • Stručno vijeće stranih jezika (uključen i latinski);
 • Stručno vijeće društvenih i humanističkih predmeta: povijesti, geografije, psihologije, sociologije, logike, filozofije, politike i gospodarstva, vjeronauka i etike;
 • Stručno vijeće matematike i informatike;
 • Stručno vijeće prirodoslovnih predmeta (fizike, kemije i biologije) te tjelesne i zdravstvene kulture.
Razredni odjeli

Nastava se organizira po razredima, a neposredno izvodi u razrednom odjelu i obrazovnoj skupini. Razredni odjel sastavlja se od učenika istog razreda, prema istom programu gimnazijskog obrazovanja: programu opće, prirodoslovno-matematičke i jezične gimnazije. U Gimnaziji općeobrazovne predmete polaze i učenici četiri razreda Srednje glazbene škole. Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika, zamjenika predsjednika i blagajnika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.

Vijeće učenika

U školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela. Predstavnik vijeća učenika sudjeluje u radu tijela škole kada se odlučuje o pravima i obvezama učenika, bez prava odlučivanja. Način izbora i djelokrug rada vijeća učenika utvrđuje se statutom škole.

Vijeće roditelja

U školi se ustrojava Vijeće roditelja. Roditelji učenika svakog razrednog odjela između sebe biraju jednog člana u vijeće roditelja. Vijeće roditelja daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada, raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada škole, razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno-obrazovnim radom, predlaže mjere za unapređenje obrazovnog rada, predlaže svog člana školskog odbora te obavlja i druge poslove u skladu sa statutom škole.

Organizacijsko - razvojna služba

Organizacijsko-razvojnu službu čine: ravnatelj, stručni suradnici pedagoginja, psiholog i knjižničarke te nastavnik satničar. Službom rukovodi ravnatelj. Služba se bavi organizacijskim i razvojnim pedagoškim poslovima.

Knjižnica i čitaonica

Gimnazija ima razvijenu i bogatu knjižnicu te veliku čitaonicu s ukupno 90 radnih mjesta. Knjižnicu vode dvije stručne suradnice bibliotekarke, jedna s punim i druga s pola radnog vremena knjižničara. Knjižnica je svakodnevno otvorena do 14,45 sati. Učenici slobodno koriste čitaonicu sa zadovoljavajućim fondom referentne literature i lektire, a 9 radnih mjesta opremljeno je računalima s pristupom internetu.

Administrativno - tehnička služba

Ovu službu čine: tajnica, voditeljica računovodstva, administratorica–blagajnica te domari i čistačice. Služba se bavi pravnim, računovodstvenim i ostalim administrativnim poslovima te čišćenjem i tehničkim održavanjem zgrade.

 
Dodaj na Facebook Objavi na Twitter-u
Pregledano puta: 277866
 
Veljača 2023
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
 
 
 
Izvannastavne aktivnosti E-dnevnik za učenike E-dnevnik za nastavnike Sustav e-učenja Evaluator Nikola Tesla DAR*MAR GEL Učenički radovi Inicijalni testovi Bivši učenici