Komentari i pitanja

Ispunite kontakt formu svojim podacima i komentarima ili pitanjima.

+ =
 

GDJE SE NALAZIMO?

 

EUROPA

Položaj Republike Hrvatske u Europi

HRVATSKA

Položaj grada Požege u Republici Hrvatskoj

POŽEŠKA ŽUPANIJA

Položaj grada Požege u Požeško-slavonskoj županiji

POŽEGA

Položaj Gimnazije u Požegi
 
gimnazija menu
 

Škola » Postignuća » Projekti i publikacije

Zadnja izmjena: 24.06.2010. u 12:18

Projekti što smo ih uspješno završili i različite publikacije objavljene od obnove 1992. godine

Projekti i publikacije

 

Donosimo kratak prikaz različitih školskih projekata, a osobito proslave i obolježavanja 300. obljetnice osnutka škole. Bili smo uspješni domaćini državnim natjecanjima, stručnim skupovima, izložbama i sličnim kulturnim i javnim događajima.

Knjižica “Zaštićene ptice Požeške kotline”Gimnazijsko web mjestoPožeško-slavonski obrazovni portal DolinaNova zgrada Gimnazije u PožegiInicijalni testovi za učenike upisane u prvi razred GimnazijeProjekt "Kič naš svagdašnji"

Knjižica “Zaštićene ptice Požeške kotline”

Članovi Gimnazijske eko-grupe GEG, pod vodstvom profesora Krešimira Jambreka pripremili su i obradili materijal za tiskanje knjižice pod naslovom “Zaštićene ptice Požeške kotline”. Posebna vrijednost ove knjige su izvorni učenički crteži zaštićenih ptica.

 

na vrh

Gimnazijsko web mjesto

Gimnazijsko web mjesto razvijamo od 1998. godine. Trenutačno gradimo novi školski web portal što će povećati mogućnosti upotrebe naprednih informacijskih i komunikacijskih tehnologija u cjelokupnom radu naše škole, a osobito u razvoju e-učenja kao nužnog vida suvremenog procesa učenja.

U kombinaciji s mogućnostima CARNetovog portala za škole i HUSO sustava, novo web mjesto Gimnazije u Požegi zamišljamo kao dinamički školski obrazovni portal, naš informacijski i obrazovni servis na internetu i webu.

Nakon višegodišnje stagnacije u razvoju i ažuriranju starog web mjesta te pokretanja i vođenja izgradnje županijskog obrazovnog portala (www.dolina.hr) odlučili smo izgraditi novi gimnazijski školski portal. Pripremne radove započeli smo u svibnju 2006.g., a početak službene uporabe  i potpunu funkcionalnost i popunjenost sadržajima planiramo do proslave 310. obljetnice osnutka Gimnazije i preseljenja u novu zgradu.

Opredijelili smo se za razvoj izvornog, domaćeg profesionalnog softverskog rješenja u «open sorce» okružju što će omogućiti suvremen i pristupačan web dizajn, jednostavno administriranje i objavljivanje sadržaja, dobru komunikaciju s korisnicima te laku i uspješnu upotrebu interneta i weba u obrazovnom procesu.

Sa starog web mjesta, što je 1999. godine bilo izabrano među top-50 u Hrvatskoj (prema magazinu «BUG»), preuzet ćemo vrijedne sadržaje i rješenja, a novi web namjeravamo redovito popunjavati aktualnim sadržajima.

na vrh

Požeško-slavonski obrazovni portal Dolina

Dolina je razvijena vlastitim znanjem kao dinamički portal namijenjen informiranju i suradnji mjesnih sudionika obrazovnog procesa i javnosti na Internetu i webu. Iako je funkcionalno zaokružen, jednostavan za upravljanje i učinkovit, Portal će uskoro biti dokinut zbog nepostizanja suradnje sa školama i Županijskom prosvjetnom upravom u mjeri i na način koji bi opravdao njegovu svrhu: biti informativnim servisom županijskog obrazovnog sustava.

Gimnazija, kao nositeljica projekta Požeško-slavonskog obrazovnog portala Dolina, prisiljena je dokinuti Portal zbog nemogućnosti samostalnog održavanja njegove svrhe i funkcionalnosti. Umjesto Doline Gimnazija će razvijati vlastito web mjesto što je do sada bilo zapušteno, dijelom i zbog trošenja resursa na Dolini. Zahvaljujemo svim suradnicima i korisnicima Doline koji su omogućili njen rad prethodnih godina i stjecanje dragocjenog iskustva našem timu u razvoju portala kao obrazovnog servisa na webu. Nadamo se kako će ideja županijskog ili regionalnog obrazovnog portala u skoroj budućnosti ipak biti uspješno ostvarena. Naredni odjeljci sažeto opisuju osnovnu svrhu i ciljeve što ih projektom Dolina htjeli ostvariti.

Polazište projekta

Projekt Požeško-slavonskog obrazovnog portala Dolina pokrenula je Gimnazija u Požegi u suradnji s Ministarstvom prosvjete i športa u listopadu 2002. godine u okviru natječaja za rad s darovitim učenicima. Portal je zamišljen i razvijen kao sastavni dio hrvatskog prosvjetnog sustava na Internetu, otvoren cijeloj hrvatskoj javnosti ali usmjeren prvenstveno prema lokalnom obrazovnom sustavu i zavičajnim pitanjima Požeško-slavonske županije. Dolina nije usmjerena na stjecanje materijalne dobiti i ne naplaćuje usluge što ih pruža korisnicima, a njen programski kod je dostupan za korištenje svim obrazovnim ustanovama u Hrvatskoj.

Mogućnosti

Urednici i suradnici Doline pronalaze, procjenjuju i odabiru informativno i obrazovno vrijedne sadržaje te ih slažu u jedinstven pregledan katalog kako bi korisnicima bili lako i brzo dostupni.
Dolina je praktično neograničen prostor za objavljivanje različitih obavijesti iz obrazovnog sustava i kulture općenito te stvaralačkih postignuća u svim područjima. Sadrži on-line vijesti i on-line magazin svih županijskih osnovnih i srednjih škola.
Dolina omogućuje različite oblike razmjene obavijesti i suradnje među korisnicima putem sustava oglasnih ploča, elektroničke pošte, foruma i savjetovališta. Na Portalu možete pronaći sugovornika ili suradnika u nekoj temi ili području zanimanja, ili potražiti savjet i suradnju psihologa, pedagoga, profesora mentora ili drugog stručnjaka pri rješavanju nekog osobnog ili stručnog problema.

Sjedište i suradnička mreža

Sjedište našeg Portala je u požeškoj Gimnaziji, a suradnička mreža trebala se razviti u svim dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima te ostalim važnim ustanovama, ali to se nije dogodilo u potrebnoj mjeri. Jednako, Dolinu su trebale razvijati i održavati učenice i učenici svih srednjih i osnovnih škola uz stručnu pomoć svojih profesora i učitelja, ali ni ovdje nismo postigli zadovoljavajuću razinu uključenosti. To je i najvažniji razlog za gašenje projekta.

na vrh

Nova zgrada Gimnazije u Požegi

Gradnja nove zgrade kao da slijedi povijesne korake razvoja i djelovanja naše Gimnazije, za koju je svako novo doba tražilo i pronalazilo najbolja prostorna rješenja. Naime, naša Gimnazija već je u svojim počecima imala vlastiti prostor. U prvoj polovici 18. st. izgrađena je za potrebe Gimnazije prva školska zgrada prema tadašnjim pedagoškim standardima. U to vrijeme je malo koja europska metropola imala zgradu građenu isključivo za potrebe izvođenja nastave. Nakon 150 godina, kada je Gimnazija u Požegi brojem učenika iz mnogih krajeva Monarhije prerasla postojeći prostor, izgrađena je druga zgrada koja svojom kvalitetom nije zaostajala za školskim zgradama toga vremena u mnogo većim i značajnijim gradovima. Njezinu funkcionalnost potvrđuje činjenica da je i dalje ostala zgrada u kojoj je smješten novoosnovani Biskupijski odgojno-obrazovni  centar s Katoličkom klasičnom gimnazijom i Katoličkom osnovnom školom u Požegi.

Nova zgrada treba Gimnaziju u Požegi preobraziti u središte izvrsnosti u obrazovnom sustavu u široj regiji. Novim prostorom, suvremenom opremom i naprednim tehnologijama te organizacijom odgojno-obrazovnog procesa u jednoj smjeni s mogućim cjelodnevnim boravkom učenika u školi omogućit će se širenje i razvoj različitih aktivnosti izvan nastave te kvalitetniji kontakt između učenika i nastavnika putem konzultacija, dodatne i dopunske nastave, projektne nastave i različitih učeničkih interesnih aktivnosti i družina. Tako ćemo najuspješnije djelovati na prevenciju društveno-neprihvatljivih oblika ponašanja te poticati razvoj učeničkog samopoštovanja i stvaralaštva.

Kvalitetan polivalentni prostor i oprema, napredne tehnologije, intenzivan i kreativan pedagoški rad te dovoljno organizacijskog vremena omogućit će održavanje mnogobrojnih i raznovrsnih oblika stručnog usavršavanja, ne samo nastavnika  Gimnazije, već i nastavnika i stručnih suradnika ostalih škola, kao i studenata nastavničkih studija iz uže i šire regije.

Sprega naprednih informacijskih i komunikacijskih tehnologija i različitih funkcionalnih školskih prostora omogućit će primjenu novih oblika učenja i poučavanja upotrebom Interneta i weba, od individualiziranog samostalnog učeničkog rada do timske nastave u velikim skupinama, od suradničkog učenja u neposrednom živom kontaktu do suradnje u realnom vremenu s kolegama iz bilo koje druge škole ili države.

U novoj zgradi ostvarit ćemo jedinstven koncept školskog multimedijskog središta, zasnovan na velikoj knjižnici i čitaonici s muzejskim zbirkama knjiga i učila te najsuvremenijoj informatičkoj i komunikacijskoj opremi. Taj koncept već više godina razvijamo u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu, Školskim muzejom iz Zagreba, Agencijom za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske i Gradskom knjižnicom i čitaonicom u Požegi. Njegovim ostvarenjem konačno ćemo kvalitetno zbrinuti zaštićeni knjižni fond i ostale muzejske vrijednosti prikupljene tijekom duge povijesti naše škole, a očekujemo kako će naše multimedijsko središte biti jedno od oglednih u Republici Hrvatskoj.

Novi prostori i organizacija pedagoškog dana omogućit će održavanje različitih oblika informiranja i obrazovanja učeničkih roditelja i širega građanstva u velikom rasponu tema prema konceptu cjeloživotnog obrazovanja. Jednako, moći ćemo organizirati kvalitetne izložbe, predstave, koncerte, projekcije, javna predavanja i druge kulturne događaje, čime ćemo potvrditi otvorenost i tradicijski snažnu prosvjetiteljsku ulogu Gimnazije u Požegi i Požeškoj kotlini.

Ovako zamišljena i uređena škola može postati mjesto za stručno i znanstveno provjeravanje mnogih bitnih suvremenih pedagoških problema, primjerice: mjesta i uloge različitih oblika e-učenja i upotrebe ICT-a u obrazovnom i odgojnom procesu, organizacije rada državne gimnazije u produženom i cjelodnevnom boravku učenika, uređenja i upotrebe multimedijskog središta škole, mjesta i uloge izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti učenika u odnosu na cjelinu nacionalnog kurikula, učinkovitosti različitih metodskih pristupa u osamostaljivanju učenika u učenju, unapređivanja permanentnog stručnog usavršavanja nastavnika i sličnog.

na vrh

Inicijalni testovi za učenike upisane u prvi razred Gimnazije

Od početka srpnja 2002. godine pripremamo i postavljamo na web nekoliko kratkih online predmetnih ispita za provjeru osnovnoškolskog znanja iz glavnih nastavnih predmeta čije učenje se nastavlja u gimnaziji. Želimo podsjetiti nove učenike na predznanje potrebno za uspješno uključivanje u gimnazijski nastavni program kao jednu od osnovnih pretpostavki za uspješno daljnje učenje. Učenice i učenici dolaze u našu Gimnaziju iz različitih osnovnih škola i s vrlo različitim stvarnim znanjem i vještinama, a s vrlo sličnim ocjenama (uglavnom peticama). Nama je važno znati nešto o njihovom stvarnom znanju kako bismo ih što uspješnije mogli poučavati, a vjerujemo kako je i njima zanimljivo i korisno usporediti vlastito znanje sa znanjem ostalih učenika. Oni koji postignu bolji uspjeh mogu time ojačati svoje samopouzdanje, a oni što ne uspiju, na za njih zadovoljavajući način, mogu odmah lakše procijeniti trebaju li obnoviti ili dopuniti neka znanja. Svjesni smo mogućih pogrešaka u pristupu online ispitivanju te izboru zadataka, ali vjerujemo kako naši ispiti ipak doprinose boljem zajedničkom uspjehu.

na vrh

Projekt "Kič naš svagdašnji"

Kič vazaProjekt smo započeli kao niz predavanja o kiču kako bi se učenici što bolje upoznali s pojmom kiča i kako bi ga mogli prepoznavati u svojoj svakodnevici. Uslijedile su vježbe "treniranja" te testovi samoispitivanja. Proveli smo i anketu u gradu kako bismo saznali što naši sugrađani misle o kiču, a čitavo vrijeme učenici su donosili predmete za koje su smatrali da su kič. Tokom školske godine pokrenuli smo i akciju sakupljanja predmeta na nivou škole, te se prikupio priličan broj predmeta. Sve aktivnosti bile su usmjerene prema konačnom cilju a to je izložba "Kič naš svagdašnji". Izložbu smo postavili u prostoru naše knjižnice i hodnika. Osmislili smo pozivnice, plakate i katalog izložbe. Učenica Nataša Njegovanović izradila je logo, te smo izradili bedževe s vlastitim logom. Posljednjih 10 dana škole postavljali smo izložbu, i kruna svega bilo je otvorenje koje je svojom originalnošću iznenadilo i nas same. Bila je to samopotvrda napornoga rada!

Izložba "kič naš svagdašnji"

Izložbu smo osmislili kao niz tematskih "štandova". Na samom ulazu postavili smo pano koji upućuje one koji ne znaju "Što je kič?" Slijedili su štandovi: RELIGIJSKI KIČ, KIČ U KNJIŽEVNOSTI, KIČ INTERIJER, KIČ U MODI, KIČ U GLAZBI, SVAKIDAŠNJI KIČ, KIČ U POLITICI, FOTOGRAFSKI KIČ, KIČ PLAKATI.

Pozivnica na izložbu Kič

Na stropu su se našli politički plakati kič dizajna, a na podu časopisi kič sadržaja. Pri izlazu s izložbe posjetitelji su bili pozvani ući u konstrukciju nalik perilici rublja na kojoj je pisalo: "PRANJE OD KIČA! UĐITE!" Izložba je bila koncipirana tako da su uz predmete i fotografije bila objašnjenja zašto je nešto kič, a panoi su bili ujedno i autorski dizajnerski radovi učenika.

Posjet Dubrovniku

U jesen 2005.g. Krugovci su posjetili Gimnaziju u Dubrovniku s ciljem prezentacije projekta "Kič naš svagdašnji". Bila je to ujedno i nagrada za jednogodišnji rad na projektu i izložbi. Putovanje nam je omogućio gradonačelnik našega grada, a smještaj učenika dogovoren je s profesorom Jozom Serdarevićem, po obiteljima njegovih učenika.

Na minčeti

Četiri provedena dana u Dubrovniku rezultirala su dogovorenom daljnjom suradnjom dvaju Gimnazija. U Dubrovniku smo primljeni kod gradonačelnice i kod pročelnice za kulturu u Županiji. Roditelji naših domaćina organizirali su nam i stručno vodstvo za razgledavanje grada, te smo i Dubrovnik doživjeli u punom sjaju renesanse. Iskustvo susreta i doživljaj grada bili su prava nagrada Krugovcima za uloženi trud.

na vrh

 
Dodaj na Facebook Objavi na Twitter-u
Pregledano puta: 206581
 
Studeni 2021
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
 
 
 
Izvannastavne aktivnosti E-dnevnik za učenike E-dnevnik za nastavnike Sustav e-učenja Evaluator Nikola Tesla DAR*MAR GEL Učenički radovi Inicijalni testovi Bivši učenici