Komentari i pitanja

Ispunite kontakt formu svojim podacima i komentarima ili pitanjima.

+ =
 

GDJE SE NALAZIMO?

 

EUROPA

Položaj Republike Hrvatske u Europi

HRVATSKA

Položaj grada Požege u Republici Hrvatskoj

POŽEŠKA ŽUPANIJA

Položaj grada Požege u Požeško-slavonskoj županiji

POŽEGA

Položaj Gimnazije u Požegi
 
gimnazija menu
 

Oglasna ploča » Natječaj za radno mjesto

06.12.2018. u 11:00

Natječaj za radno mjesto

 

Tražimo nastavnika povijesti - 1 izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme - 7 sati nastave tjedno, do 31.8.2019. godine.

Natječaj za radno mjesto

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

( Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10.,105/10.,90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.) GIMNAZIJA, POŽEGA, Dr. Franje Tuđmana 4/a, objavljuje

 

NATJEČAJ
za radno mjesto

Nastavnik povijesti - 1 izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme 7 sati nastave tjedno, do 31.8.2019. godine.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikomo stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN1/96, 80/99.).

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  1. životopis i rodni list,
  2. dokaz o stručnoj spremi,
  3. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama,
  4. potvrdu o stažu osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi- ne starije od 6 mjeseci.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom propisu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole, a na adresu: GIMNAZIJA, 34000 POŽEGA, DR. FRANJE TUĐMANA 4/A.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

KLASA: 112-01/18-02/77

URBROJ: 2177-12-01/1-18-1

U Požegi 6. 12. 2018. godine

                                                                                                             ravnateljica:

                                                                                                 dr. sc. Vesna Vlašić

 
Dodaj na Facebook Objavi na Twitter-u
Pregledano puta: 3617

OGLASNA PLOČA

 
 
Siječanj 2023
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
 
 
 
Izvannastavne aktivnosti E-dnevnik za učenike E-dnevnik za nastavnike Sustav e-učenja Evaluator Nikola Tesla DAR*MAR GEL Učenički radovi Inicijalni testovi Bivši učenici