Komentari i pitanja

Ispunite kontakt formu svojim podacima i komentarima ili pitanjima.

+ =
 

GDJE SE NALAZIMO?

 

EUROPA

Položaj Republike Hrvatske u Europi

HRVATSKA

Položaj grada Požege u Republici Hrvatskoj

POŽEŠKA ŽUPANIJA

Položaj grada Požege u Požeško-slavonskoj županiji

POŽEGA

Položaj Gimnazije u Požegi
 
gimnazija menu
 

Oglasna ploča » Natječaj za radna mjesta

03.10.2018. u 09:55

Natječaj za radna mjesta

 

Tražimo - nastavnike hrvatskoga jezika (1 izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do povratka radnice na rad s nepunim radnim vremenom, 8 sati nastave tjedno), matematike (1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme 12 sati nastave tjedno, na određeno vrijeme do povratka radnice na rad) i informatike (1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme 5 sati nastave tjedno, na određeno vrijeme do povratka radnice na rad).

Natječaj za radna mjesta

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

( Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10.,105/10.,90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.) GIMNAZIJA, POŽEGA, Dr. Franje Tuđmana 4/a, objavljuje                          

 

NATJEČAJ

za radna mjesta

 

  1. Nastavnik hrvatskog jezika- 1 izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme
  2. Nastavnik hrvatskog jezika- 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do povratka radnice na rad s nepunim radnim vremenom, 8 sati nastave tjedno
  3. Nastavnik matematike – 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme 12 sati nastave tjedno, na određeno vrijeme do povratka radnice na rad (rodiljni dopust)
  4. Nastavnik informatike – 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme 5 sati nastave tjedno, na određeno vrijeme do povratka radnice na rad (rodiljni dopust)

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikomo stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN1/96, 80/99.).

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • životopis i rodni list,
  • dokaz o stručnoj spremi,
  • dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama,
  • potvrdu o stažu osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi- ne starije od 6 mjeseci.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom propisu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole, a na adresu: GIMNAZIJA, 34000 POŽEGA, DR. FRANJE TUĐMANA 4/A.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

KLASA: 112-01/18-01/8

URBROJ: 2177-12-01/1-18-1

U Požegi 3. 10. 2018. godine

                                                                                                           

ravnateljica:

                                                                                                 dr. sc. Vesna Vlašić

 
Dodaj na Facebook Objavi na Twitter-u
Pregledano puta: 6777
Vezani dokumenti

OGLASNA PLOČA

 
 
Veljača 2023
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
 
 
 
Izvannastavne aktivnosti E-dnevnik za učenike E-dnevnik za nastavnike Sustav e-učenja Evaluator Nikola Tesla DAR*MAR GEL Učenički radovi Inicijalni testovi Bivši učenici