Komentari i pitanja

Ispunite kontakt formu svojim podacima i komentarima ili pitanjima.

+ =
 

GDJE SE NALAZIMO?

 

EUROPA

Položaj Republike Hrvatske u Europi

HRVATSKA

Položaj grada Požege u Republici Hrvatskoj

POŽEŠKA ŽUPANIJA

Položaj grada Požege u Požeško-slavonskoj županiji

POŽEGA

Položaj Gimnazije u Požegi
 
gimnazija menu
 

Oglasna ploča » Natječaj za radno mjesto

19.04.2018. u 13:27

Natječaj za radno mjesto

 

Tražimo spremačicu – 1 radnika/cu na puno neodređeno radno vrijeme, 40 sati tjedno.

Natječaj za radno mjesto

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(Narodne novine br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11., 6/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) GIMNAZIJA, POŽEGA, Dr. Franje Tuđmana 4/a, objavljuje                          

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

Spremačica – 1 radnik/ca, puno neodređeno radno vrijeme, 40 sati tjedno.

 

Uvjeti: niža stručna sprema.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  1. životopis 
  2. rodni list
  3. dokaz o stručnoj spremi
  4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi- ne starije od 6 mjeseci.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom propisu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br.121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Temeljem odredbe članka 103. stavak 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br.121/17.) poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole: http://www.gimpoz.hr

Potrebna dokumentacija prilaže se u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom na adresu: GIMNAZIJA, 34000 POŽEGA, DR. FRANJE TUĐMANA 4/A.

 

KLASA: 112-01/18-01/5

URBROJ: 2177-12-01/1-18-1

U Požegi 19. 4. 2018. godine

                                                                                     

                                                                                             v.d.ravnateljica:

 

                                                                                            Vanda Louč,prof.

 
Dodaj na Facebook Objavi na Twitter-u
Pregledano puta: 7875
Vezani dokumenti

OGLASNA PLOČA

 
 
Siječanj 2023
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
 
 
 
Izvannastavne aktivnosti E-dnevnik za učenike E-dnevnik za nastavnike Sustav e-učenja Evaluator Nikola Tesla DAR*MAR GEL Učenički radovi Inicijalni testovi Bivši učenici