Komentari i pitanja

Ispunite kontakt formu svojim podacima i komentarima ili pitanjima.

+ =
 

GDJE SE NALAZIMO?

 

EUROPA

Položaj Republike Hrvatske u Europi

HRVATSKA

Položaj grada Požege u Republici Hrvatskoj

POŽEŠKA ŽUPANIJA

Položaj grada Požege u Požeško-slavonskoj županiji

POŽEGA

Položaj Gimnazije u Požegi
 
gimnazija menu
 

Oglasna ploča » Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

27.02.2018. u 13:59

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

 

Na sjednici održanoj 19. veljače 2018. godine, Školski odbor Gimnazije u Požegi donio je Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gimnazije, Požega

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Temeljem članka 127. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("N.N." broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) i članka 70. Statuta Gimnazije, Požega, Dr. Franje Tuđmana 4/a, Školski odbor raspisuje

Natječaj

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

 

Za ravnatelja/icu škole može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete utvrđene člankom 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("N.N." broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14. i 7/17.).

Ravnatelj/ica škole imenuje se na 5 godina.

Uz prijavu na natječaj, potrebno je priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

  • životopis,
  • dokaz o državljanstvu i rodni list,
  • diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
  • potvrdu o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • uvjerenje poslodavca o stažu osiguranja na odgojno-obrazovnim poslovima u školskoj ustanovi,
  • dokaz o položenom stručnom ispitu (ako osoba nije oslobođena obveze polaganja stručnog ispita), te dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate koji su ih bili dužni položiti)
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak te da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi, sukladno odredbama članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana).

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zatvorenoj omotnici osobno u učeničku referadu škole ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Gimnazija, Požega, Dr. Franje Tuđmana 4/a, 34000 Požega

s naznakom „ Prijava na natječaj za ravnatelja – ne otvarati“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Zamjenik predsjednika/ce Školskog odbora

 

Napomena:

U vezanom dokumentu su izvorni tekstovi Odluke Školskog odbora o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gimnazije, Požega i Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice!

 
Dodaj na Facebook Objavi na Twitter-u
Pregledano puta: 9759
Vezani dokumenti

OGLASNA PLOČA

 
 
Prosinac 2022
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
 
 
 
Izvannastavne aktivnosti E-dnevnik za učenike E-dnevnik za nastavnike Sustav e-učenja Evaluator Nikola Tesla DAR*MAR GEL Učenički radovi Inicijalni testovi Bivši učenici