Komentari i pitanja

Ispunite kontakt formu svojim podacima i komentarima ili pitanjima.

+ =
 

GDJE SE NALAZIMO?

 

EUROPA

Položaj Republike Hrvatske u Europi

HRVATSKA

Položaj grada Požege u Republici Hrvatskoj

POŽEŠKA ŽUPANIJA

Položaj grada Požege u Požeško-slavonskoj županiji

POŽEGA

Položaj Gimnazije u Požegi
 
gimnazija menu
 

Oglasna ploča » Natječaj za radno mjesto (2-2018)

12.02.2018. u 14:15

Natječaj za radno mjesto (2-2018)

 

Tražimo jednog nastavnika/nastavnicu matematike na određeno vrijeme do kraja nastavne godine, tj. do 15. lipnja 2018., za nepuno radno vrijeme - 4 sata nastave tjedno.

Natječaj za radno mjesto (2-2018)

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10.,105/10.,90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.)Gimnazija, Požega, Dr. Franje Tuđmana 4/a, objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

  • Nastavnik matematike – nepuno radno vrijeme 4 sata nastave tjedno, na određeno do kraja nastavne godine tj. do 15. lipnja 2018.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99.).

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  1. Životopis,
  2. dokaz o državljanstvu i rodni list,
  3. dokaz o stručnoj spremi,
  4. potvrdu o stažu osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi- ne starije od 6 mjeseci.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole, na adresu: GIMNAZIJA, 34000 POŽEGA, DR. FRANJE TUĐMANA 4/A.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

  • KLASA: 112-01/18-01/4
  • URBROJ: 2177-12-01/1-18-1

U Požegi 12. 2. 2018. godine

v.d. ravnateljica:

Vanda Louč, prof.

 
Dodaj na Facebook Objavi na Twitter-u
Pregledano puta: 10395

OGLASNA PLOČA

 
 
Veljača 2023
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
 
 
 
Izvannastavne aktivnosti E-dnevnik za učenike E-dnevnik za nastavnike Sustav e-učenja Evaluator Nikola Tesla DAR*MAR GEL Učenički radovi Inicijalni testovi Bivši učenici