Komentari i pitanja

Ispunite kontakt formu svojim podacima i komentarima ili pitanjima.

+ =
 

GDJE SE NALAZIMO?

 

EUROPA

Položaj Republike Hrvatske u Europi

HRVATSKA

Položaj grada Požege u Republici Hrvatskoj

POŽEŠKA ŽUPANIJA

Položaj grada Požege u Požeško-slavonskoj županiji

POŽEGA

Položaj Gimnazije u Požegi
 
gimnazija menu
 

Oglasna ploča » Natječaj za davanje u zakup školskog prostora

02.10.2017. u 13:41

Natječaj za davanje u zakup školskog prostora

 

Daje se u zakup poslovni prostor u zgradi škole površine 8,5 m2 za obavljanje djelatnosti posluživanja toplih i hladnih jela te napitaka i bezalkoholnih pića.

Natječaj za davanje u zakup školskog prostora Prostor školske kantine

Na temelju Odluke o uvjetima i načinu korištenja imovine školskih ustanova kojima je osnivač Požeško-slavonska županija i članka 25. Statuta škole, GIMNAZIJA, Požega, Dr. Franje Tuđmana 4/a raspisuje

NATJEČAJ
ZA DAVANJE U ZAKUP ŠKOLSKOG PROSTORA

Daje se u zakup poslovni prostor u zgradi škole površine 8,5 m2  za obavljanje djelatnosti posluživanja toplih i hladnih jela te napitaka i bezalkoholnih pića.

Početna cijena zakupnine za navedeni prostor je 350,00 kuna po m2 mjesečno, bez PDV. U cijenu zakupnine uračunati su režijski troškovi.

Poslovni se prostor daje u zakup na vrijeme od jedne (1) godine od dana sklapanja ugovora o zakupu.

Ponuditelji su dužni priložiti:

  • Prijavu s naznakom osobnih podataka fizičke/pravne osobe (ime i prezime/tvrtka, adresa/sjedište, MB, OIB, broj žiro-računa, kontakt-telefon) potpisanu od ovlaštene osobe,
  • Izjavu o visini ponuđene zakupnine,
  • Izvadak iz sudskog registra ne stariji od 6 mjeseci (za pravne osobe)
  • Presliku obrtnice (za obrtnike) ovjeren kod javnog bilježnika
  • Potvrdu porezne uprave o uredno podmirenim poreznim obvezama – ne starija od 30 dana.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine. Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu. Ponude s nepotpunom dokumentacijom i koje ne odgovaraju uvjetima natječaja neće se razmatrati. Ugovor o zakupu sklapa se nakon odabira najpovoljnije ponude. Svi kandidati će biti obaviješteni o izvršenom izboru pisanim putem na adresu navedenu u ponudi. Rok za dostavu pisanih ponuda je 8 dana od dana objave natječaja, na adresu naručitelja:

GIMNAZIJA, POŽEGA, Dr. Franje Tuđmana 4/a, 34000 Požega, s naznakom:

"Natječaj za zakup"

  • KLASA:602-01/17-01/108
  • URBROJ:2177-12-01/01-17-1

U Požegi, 2.10.2017. godine

v.d. Ravnateljica:

Vanda Louč, prof.

 
Dodaj na Facebook Objavi na Twitter-u
Pregledano puta: 7259
Vezani dokumenti

OGLASNA PLOČA

 
 
Veljača 2023
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
 
 
 
Izvannastavne aktivnosti E-dnevnik za učenike E-dnevnik za nastavnike Sustav e-učenja Evaluator Nikola Tesla DAR*MAR GEL Učenički radovi Inicijalni testovi Bivši učenici