Komentari i pitanja

Ispunite kontakt formu svojim podacima i komentarima ili pitanjima.

+ =
 

GDJE SE NALAZIMO?

 

EUROPA

Položaj Republike Hrvatske u Europi

HRVATSKA

Položaj grada Požege u Republici Hrvatskoj

POŽEŠKA ŽUPANIJA

Položaj grada Požege u Požeško-slavonskoj županiji

POŽEGA

Položaj Gimnazije u Požegi
 
gimnazija menu
 

Oglasna ploča » Natječaj za popunu radnog mjesta

03.03.2016. u 13:43

Natječaj za popunu radnog mjesta

 

Tražimo spremačicu na neodređeno puno radno vrijeme.

Natječaj za popunu radnog mjesta Pročelje Gimnazije, Požega

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13 i 152/14) Gimnazija, Požega, Dr. Franje Tuđmana 4/a, objavljuje:

NATJEČAJ
 ZA POPUNU RADNOG MJESTA

  • spremačica – puno, neodređeno radno vrijeme, 40 sati tjedno (jedan izvršitelj/ica)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti :

  • životopis
  • domovnicu (preslika)
  • dokaz o završenoj stručnoj spremi (preslika)
  • potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima, elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci (izvornik)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Kandidati koji, sukladno posebnim propisima, imaju prednost pri zapošljavanju, obvezni su priložiti sve odgovarajuće dokaze u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju obvezni su priložiti dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao njihov radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

S kandidatima koji ispunjavaju opće uvjete natječaja provest će se testiranje. O načinu i vremenu testiranja i usmenog razgovora kandidati će biti obaviješteni putem Internet stranice Škole: http://www.gimpoz.hr nakon isteka roka za dostavom dokumentacije.
Na navedenoj mrežnoj stranici bit će objavljen rezultat natječaja.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Nepravodobne i nepotpune prijave te prijave poslane e-mailom neće se razmatrati.

Prijave dostaviti na adresu Gimnazija, Požega, Dr. Franje Tuđmana 4/a, 34000 Požega, s naznakom «za natječaj – spremačica».
Natječaj vrijedi do 11.3.2016.

KLASA: 112-01/16-01/4
URBROJ: 2177-12-01/01-16-1

 

U Požegi, 3. 3. 2016.

Ravnatelj:

Pavle Bucić,dipl.ing.

Dodano 30. ožujka 2016.:

Rezultati natječaja za izbor kandidata dostupni u privitku.

Ravnatelj:

 

Pavle Bucić,dipl.ing.

 

 
Dodaj na Facebook Objavi na Twitter-u
Pregledano puta: 15960

OGLASNA PLOČA

 
 
Veljača 2023
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
 
 
 
Izvannastavne aktivnosti E-dnevnik za učenike E-dnevnik za nastavnike Sustav e-učenja Evaluator Nikola Tesla DAR*MAR GEL Učenički radovi Inicijalni testovi Bivši učenici