Komentari i pitanja

Ispunite kontakt formu svojim podacima i komentarima ili pitanjima.

+ =
 

GDJE SE NALAZIMO?

 

EUROPA

Položaj Republike Hrvatske u Europi

HRVATSKA

Položaj grada Požege u Republici Hrvatskoj

POŽEŠKA ŽUPANIJA

Položaj grada Požege u Požeško-slavonskoj županiji

POŽEGA

Položaj Gimnazije u Požegi
 
gimnazija menu
 

Članak » GEL » GEL - Gimnazijski ekološki laboratorij

Zadnja izmjena: 09.03.2015. u 10:27

Gimnazija provodi projekt "GEL - Gimnazijski ekološki laboratorij" financiran sredstvima iz pretpristupnih fondova EU

GEL - Gimnazijski ekološki laboratorij

 

Projekt se bavi temeljnim općeobrazovnim kompetencijama što bi ih učenice i učenici trebali steći tijekom srednjoškolskog obrazovanja za samostalno i odgovorno građansko ponašanje u zaštiti okoliša i promicanju održivog razvoja.

GEL - Gimnazijski ekološki laboratorij

Mrežne stranice GEL projekta možete pogledati na adresi http://gel.gimpoz.hr/ .

Sadržaj

Darovnica

Projekt "GEL – Gimnazijski ekološki laboratorij" sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Gimnazija je dobila sredstva na Natječaju:

Na početak!

Polazište: potrebe, problemi i izazovi

Projekt Gimnazijskog ekološkog laboratorija potaknut je potrebom osmišljavanja novih pristupa učenju i javnog djelovanja Gimnazije nakon preseljenja u novu zgradu opremljenu suvremenom nastavnom opremom i IC tehnologijom. Polazište za njegovo oblikovanje bili su sljedeći problemi, izazovi i potrebe:

 • Aktualni nastavni programi za gimnazije iz 1994. i 1995. godine nisu zasnovani na ishodima učenja prema instrumentariju Hrvatskog kvalifikacijskog okvira pa nisu sukladni ni Europskom kvalifikacijskom okviru.
 • Prema rezultatima PISA projekta, kod naših učenica i učenika relativno je slabije razvijena prirodoslovna i matematička pismenost.
 • Učenice i učenici slabo povezuju znanja iz različitih nastavnih predmeta.
 • Gimnazijska znanja pretežito su teorijska i udaljena od svakodnevice.
 • Nastavni sadržaji većinom se bave prošlošću, malo sadašnjošću i zanemarivo ili nimalo budućnošću.
 • Sadašnjom razinom crpljenja, zagađivanja i uništavanja resursa čovjek bitno ugrožava prirodu, kakvoću življenja i vlastitu opstojnost, dakle sigurnu i prosperitetnu budućnost, što probleme zaštite okoliša i održivosti razvoja nameće kao prioritetne civilizacijske probleme.
 • Očuvanje prirode i okoliša svrstani su u kategoriju najviših vrednota ustavnoga poretka RH.
 • U zaštiti okoliša i pitanjima održivosti razvoja Gimnazija treba igrati važniju ulogu na mjesnoj i nacionalnoj razini.
 • Prema anketama za izbornu nastavu, učenice i učenici pokazuju relativno veliko zanimanje za područje ekologije (oko 15% od ukupnog broja ispitanih).
 • Područje prirodnih i biomedicinskih znanosti upisuje svake godine 20-25% završenih gimnazijalaca.
 • Gimnazija u Požegi do sada nije bila uključena u projekte financirane iz EU fondova.

Na početak!

Naš odgovor

Pitanja zaštite okoliša i održivosti razvoja nametnula su se kao ključna poveznica navedenih problema, izazova i potreba na sadržajnoj, metodičkoj i vrijednosnoj razini. Prostor što ga obitavamo temeljni je životni resurs, a građani i institucije moraju znalački, vješto i odgovorno odlučivati o njegovom korištenju, štiteći i poboljšavajući životne uvjete te ukupnu kakvoću življenja.

Što u tom kontekstu na općeobrazovnoj razini trebaju naučiti, koje vještine usvojiti i koliko odgovornosti preuzeti srednjoškolci, osobito gimnazijalke i gimnazijalci, tijekom srednjoškolskog obrazovanja kako bi postali svjesni i savjesni građani?

Projektom GEL želimo odgovoriti na ova pitanja na tri razine:

 • Programski – Izradom novog kurikula „Zaštita okoliša i održivi razvoj” za gimnazije prema instrumentariju Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.
 • Organizacijski – Ustrojem i djelovanjem Gimnazijskog ekološkog laboratorija kao društveno odgovorne srednjoškolske istraživačke zajednice, novog organizacijskog oblika odgojno-obrazovnog rada u okviru školskog kurikula.
 • Vrijednosno – Razvojem Gimnazije kao promicateljice znanjem osnaženog domoljublja.

Na početak!

Ciljevi projekta

Glavni cilj projekta je unaprijediti Hrvatski kvalifikacijski okvir kreiranjem i provedbom međupredmetnog kurikuluma za gimnazije u području zaštite okoliša i održivog razvoja. Kurikulum će suradnički izrađivati učenici, nastavnici i eksperti, a zasnivat će se na ishodima učenja i bit će izrađen prema principima Europskog kvalifikacijskog okvira (EQF-a) i Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a).

Specifični cilj je kroz aktivnosti gimnazijskog ekološkog laboratorija osposobiti učenike i nastavnike za praktičnu primjenu znanja i vještina te za argumentirano društveno djelovanje u zaštiti okoliša i promicanju održivog razvoja. Oni će moći povezati znanje iz različitih nastavnih predmeta, školu i život, znanja i vrijednosti, znanstvene spoznaje i praksu.

Na početak!

Ciljna skupina

Gimnaziju u Požegi pohađa 641 učenik, a zaposleno je 47 nastavnika. U projektu je previđeno uključivanje  60 učenika (daroviti i uspješni učenici koji pokazuju interes za područje). Oni će  moći zadovoljiti potrebu za povezivanjem stečenih znanja i razvojem svojih potencijala i kompetencija putem praktičnog bavljenja znanošću te društvenog djelovanja zasnovanog na izvornim znanstvenim rezultatima. U projekt će biti uključeno 15 nastavnika i ravnatelj (svi jako motivirani). Oni će se moći baviti istraživanjem i pisanjem stručnih radova te usavršavati osobne stručne kompetencije, suradničke vještine u timskom radu, primjenu višepredmetne timske nastave i autoritativno djelovati u zajednici.

Na početak!

Krajnji korisnici

Gimnazija u Požegi će ojačati vlastite ekološke potencijale te učvrstiti položaj i ugled napredne odgojno-obrazovne ustanove te mogućeg središta izvrsnosti u hrvatskom obrazovnom sustavu. Sve osnovne i srednje škole u Županiji, njih 22 (ali i druge škole u Republici Hrvatskoj), moći će koristiti metodička i metodološka rješenja, rezultate istraživanja i obrazovne sadržaje proizvedene u gimnazijskom ekološkom laboratoriju u vlastitom odgojno-obrazovnom radu. Tijela lokalne uprave i samouprave (10 gradova i općina) moći će koristiti rezultate rada gimnazijskog ekološkog laboratorija u pripremi i praćenju provedbe (samo)upravnih odluka u području gospodarenja okolišem. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - MZOS  će u požeškoj Gimnaziji imati ogledno mjesto za sustavan odgojno-obrazovni rad i stručno usavršavanje u području zaštite okoliša. Udrugama u području upravljanja okolišem će rezultati rada gimnazijskog ekološkog laboratorija poslužiti u pripremi, provedbi i vrednovanju vlastitih aktivnosti u zaštiti okoliša i promicanju održivog razvoja, a građanima s područja Požeške kotline i šireg ti će rezultati omogućiti sustavnije i točnije informiranje o pitanjima i problemima upravljanja okolišem.

Na početak!

Partneri i suradnici

Partneri u projektu su:

a suradnici:

spremni podržati projekt pružanjem ekspertne i tehničke potpore.

Na početak!

Glavne aktivnosti i predviđeni rezultati

Ukupno trajanje projekta je 18 mjeseci (od 19. kolovoza 2013. do 18. veljače 2015.), a glavne aktivnosti, njihov slijed i predviđeni rezultati su:

 1. Osnivanje i opremanje GEL-a. – Opremljen laboratorij omogućit će osposobljavanje ciljne skupine za upotrebu laboratorijske opreme, a potom izvedbu snimanja stanja okoliša.
 2. Osposobljavanje za sustavno snimanje stanja okoliša. – Pripremit će ciljnu skupinu za kompetentno prikupljanje, obradu, tumačenje i predstavljanje podataka o stanju okoliša. 
 3. Sustavno snimanje stanja okoliša. – Ciljna skupina provodi terenska motrenja, snimanja i mjerenja te laboratorijski analitički rad što će rezultirati bazom podataka i portfoliom materijala o stanju okoliša u Požeškoj kotlini. 
 4. Izrada kurikuluma „Zaštita okoliša i održivi razvoj“ za gimnazije. – Kurikulum će suradnički izrađivati učenici, nastavnici i eksperti na osnovi portfolia i materijala korištenih u osposobljavanju.
 5. Izvještavanje te izrada materijala za učenje i poučavanje. – Bit će uzrađeno: (1) tematska mrežna stranica, (2) priručnik za učenike i nastavnike, (3) tematska brošura, (4) mali ekološki leksikon Požeške kotline (tiskana i e-knjiga).
 6. Ekološke akcije i vrednovanje projekta. – Na osnovi ekološkog portfolia, bit će izrađen plan te pokrenute inicijative i aktivnosti u poboljšanju stanja okoliša u Požeškoj dolini. Na kraju će se provesti cjelovita procjena projekta.

Na početak!

Osnovno načelo: sudjelovanje i suradnja dionika

Ciljne skupine, učenici i nastavnici, će aktivno sudjelovati u kreiranju, planiranju, programiranju, pripremi, provedbi i vrednovanju svih aktivnosti, sukladno vlastitim interesima i kompetencijama, a u okviru projektne logike. Svi krajnji korisnici će redovito biti obavještavani o aktivnostima i rezultatima rada Gimnazijskog ekološkog laboratorija te će im biti dostupni svi obrazovni i drugi proizvedeni materijali. Krajnji korisnici će sustavno i kontinuirano javno procjenjivati i ocjenjivati učinke GEL-a i moći će predlagati svoje inicijative, a projektni tim i ciljna skupina će u okvirima projektne logike optimalno uvažavati njihove ocjene i prijedloge.

*****

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Gimnazije u Požegi!

Na početak!

 
Dodaj na Facebook Objavi na Twitter-u
Pregledano puta: 116607
Vezani dokumenti
 
Veljača 2023
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
 
 
 
Izvannastavne aktivnosti E-dnevnik za učenike E-dnevnik za nastavnike Sustav e-učenja Evaluator Nikola Tesla DAR*MAR GEL Učenički radovi Inicijalni testovi Bivši učenici