Komentari i pitanja

Ispunite kontakt formu svojim podacima i komentarima ili pitanjima.

+ =
 

GDJE SE NALAZIMO?

 

EUROPA

Položaj Republike Hrvatske u Europi

HRVATSKA

Položaj grada Požege u Republici Hrvatskoj

POŽEŠKA ŽUPANIJA

Položaj grada Požege u Požeško-slavonskoj županiji

POŽEGA

Položaj Gimnazije u Požegi
 
gimnazija menu
 

Članak » Dar*Mar » Centar izvrsnosti Dar*Mar

Zadnja izmjena: 24.09.2014. u 13:22

Centar izvrsnosti Dar*Mar

 

Izvadak iz Prijedloga početnog ustroja i programa rada Centra izvrsnosti Dar*Mar u Požegi

Centar izvrsnosti Dar*Mar Logo Centra izvrsnosti Dar*Mar - autor Stjepan Grgić

Misija

Misija Centra izvrsnosti Dar*Mar je raznovrsna odgojno-obrazovna i materijalna podrška darovitoj, talentiranoj i marljivoj djeci i mladima iz Požeško-slavonske županije te općenito promicanje znanosti, stvaralaštva i izvrsnosti u društvu.

Glavni cilj je unaprijediti sustav skrbi o darovitoj, talentiranoj i marljivoj djeci i mladima u Požeško-slavonskoj županiji primjenom programa izvrsnosti za razvijanje njihovih naglašenih sklonosti i mogućnostiu astronomiji, fizici, informatici, matematici i drugim nastavnim, znanstvenim, tehničkim i umjetničkim područjima.

Specifični ciljevi su:

 • Organizirati i afirmirati Centar izvrsnosti u Gimnaziji kao nositelja izrade i provedbe programa izvrsnosti u Požeško-slavonskoj županiji.
 • Ujednačiti i uravnotežiti uvjete za napredak sve darovite, talentirane i marljive djece i mladih u Županiji te povezivati njihov interes za razvoj produktivne karijere s razvojnim interesima lokalne zajednice.
 • Promicati znanost, stvaralaštvo i izvrsnost u društvu te osobito povećati zanimanje i uključenost djece i mladih u bavljenje znanošću i stvaralaštvom te usmjerenost prema izvrsnom.

Vizija

Postati visoko učinkovita i prepoznatljiva odgojno-obrazovna organizacija koja pruža najbolje usluge darovitoj, talentiranoj i marljivoj djeci i mladima, njihovim roditeljima i učiteljima što u različite programe izvrsnosti uključuje najmanje 3% darovitih, talentiranih i marljivih učenika u svakom naraštaju s područja Požeško-slavonske županije.

Strategija

Centar izvrsnosti zamišljen je kao novi organizacijski oblik rada s darovitom, talentiranom i marljivom djecom i mladima izvan redovne školske nastave u astronomiji, fizici, informatici, matematici i drugim nastavnim, znanstvenim, tehničkim i umjetničkim područjima. Djelovat će na području Požeško-slavonske županije, a ciljeve će ostvarivati u suradnji Gimnazije s drugim školama u Županiji, visokoškolskim i znanstveno-istraživačkim ustanovama, istaknutim stručnjacima za pojedino područje, uspješnim darovitim i talentiranim bivšim učenicima, gospodarstvom, Odsjekom za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje HZZ-a PU u Požegi, tijelima lokalne uprave i samouprave te različitim udrugama.

Centar će razvijati i provoditi programe izvrsnosti sukladno Zakonu, Nacionalnom okvirnom kurikulu, predmetnim kurikulima te odobrenjima ministarstva nadležnog za obrazovanje.

Programi izvrsnosti su odgojno-obrazovni programi prilagođeni potrebama darovite i talentirane djece i mladih što podrazumijevaju:

 • prilagodbu sadržaja učenja (ubrzanje, sažimanje, mijenjanje, reorganiziranje, prilagodljiv tempo rada, korištenje naprednijih i složenijih materijala, koncepata i slično);
 • prilagodbu procesa učenja (intelektualno zahtjevniji problemski zadaci, pitanja otvorenog tipa koja pokreću višu misaonu razinu – istraživanje, otkrivanje novoga, preispitivanje poznatoga, samostalno učenje te upute koje potiču ostvarenje viših razina mišljenja);
 • zahtjevnije proizvode učenja (npr. plakat, seminarski rad, predavanje drugim učenicima, problemske zadatke za druge učenike, mentorstvo darovitih učenika drugim učenicima) te
 • bogato i fleksibilno okružje učenja (koje omogućuje slobodnu komunikaciju, potiče neovisnost, stvaralaštvo, inovativnost i slično).

Stoga se programi izvrsnosti ostvaruju mentorstvom, seminarima, ljetnim i zimskim školama, kampovima, tematskim radionicama, učenjem putem interneta i drugim primjerenim oblicima odgojno-obrazovnog rada. Centar će koristiti mogućnosti e-učenja u najvećoj mogućoj mjeri, a razvijat će i vlastiti sustav za e-učenje EVALUATOR-CIDM te bazu interaktivnih obrazovnih sadržaja BIOS-CIDM.

Centar će podržavati darovitu i talentiranu djecu i mlade koji pokazuju naglašene sklonosti i mogućnosti za neko područje te se u dogovoru s roditeljima odluče uključiti u neki od ponuđenih programa izvrsnosti. Osim s darovitom i talentiranom djecom i mladima, u programima izvrsnosti radit će se i s njihovim roditeljima/skrbnicima, učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima u svrhu osposobljavanja i usavršavanja u razumijevanju i zadovoljavanju potreba darovitih i talentiranih.  

Trajne zadaće Centra su:

 • Osposobljavati darovitu, talentiranu i marljivu djecu i mlade za postizanje što boljeg uspjeha na natjecanjima u znanjima i vještinama iz njihovog interesnog područja te ispitima državne mature, kako bi upisali željeni visokoškolski program.
 • Osposobljavati darovitu, talentiranu i marljivu djecu i mlade za cjeloživotno učenje, poticati njihovo stvaralačko izražavanje te razvoj sposobnosti i talenata; osposobljavati ih za samostalno, promišljeno i poduzetno odlučivanje o vlastitom profesionalnom razvoju;navikavati ih da u ophođenju i postupanju čuvaju dostojanstvo osobe, poštuju čovjekova prava i slobode te postupaju u duhu kulture mira, suradnje, snošljivosti i nenasilnog rješavanja sukoba; poučavati ih razumnom gospodarenju prirodnim izvorima i dobrima te kulturi zdravog, stvaralačkog i odgovornog osobnog, obiteljskog i društvenog života.
 • Osposobljavati nastavnike mentore i roditelje/skrbnike za sustavno i učinkovito bavljenje potrebama i problemima darovite i talentirane djece i mladih.
 • Osposobljavati darovitu i talentiranu djecu i mlade te njihove nastavnike mentore za učinkovitu suradnju i rad u timu te praktičnu primjenu znanja i vještina u vlastitim istraživačkim i stvaralačkim projektima.
 • Osposobljavati nastavnike mentore i darovitu i talentiranu djecu i mlade za upravljanje projektima po metodologiji priznatoj u EU.

Usluge Centra za svakog korisnika bit će besplatne, a Centar će financiranje svog rada osiguravati iz namjenskih sredstava nadležnog Ministarstva, jedinica loklane uprave i samouprave, donacija i fondova.

Ostvarivanje programa izvrsnosti započet će od rujna mjeseca 2013. godine, a o svim aktivnostima i rezultatima Centar će obavještavati javnost raznovrsnim sredstvima priopćavanja. Nastojat će osigurati najbolje nastavnike mentore što je moguće većem broju darovitih i talentiranih učenika, odnosno ostvariti najpovoljniji omjer broja učenika u obrazovnoj skupini po jednom nastavniku-mentoru, od 5:1 do najviše 15:1. Jednako, nastojat će osigurati najbolje stručnjake za rad s roditeljima, učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima.

Centar će razvijati različite oblike suradnje i timskog rada sudionika odgojno-obrazovnog procesa u programima izvrsnosti, primjenjivat će nacionalne i međunarodne standarde kvalitete, uključivat će se u odgovarajuće programe EU i UN, stalno će aktivno tražiti sponzore i donatore te zagovarati svoju djelatnost u javnosti.

Inicijativa nastavnika za izvrsnost

 
Dodaj na Facebook Objavi na Twitter-u
Pregledano puta: 82113
 
Veljača 2023
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
 
 
 
Izvannastavne aktivnosti E-dnevnik za učenike E-dnevnik za nastavnike Sustav e-učenja Evaluator Nikola Tesla DAR*MAR GEL Učenički radovi Inicijalni testovi Bivši učenici